Slovenská filharmónia, cyklus C, Bratislava


Štvrtok 23.1.2020 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus C
Cena vstupenky: 15 Eur

Rimskij-Korsakov, Séjourné, Musorgskij - Ravel

Slovenská filharmónia
Lukáš Pohůnek dirigent
Peter Kosorín vibrafón
Kiril Stoyanov marimba

Nikolaj Rimskij-Korsakov      Španielske capriccio, op. 34
Emmanuel Séjourné        Dvojkoncert pre vibrafón, marimbu a orchester
Modest Petrovič Musorgskij      Obrázky z výstavy (orch. Maurice Ravel)

Nikolaj Rimskij-Korsakov strávil niekoľko rokov na palube krížnika plaviaceho sa európskymi morami. Zoznamoval sa s cudzokrajnými inšpiráciami. Jedným z rezultátov jeho zahraničných pobytov je iskrivé Španielske capriccio. Francúz Emmanuel Séjourné je nielen produktívnym autorom, ale aj skúseným hráčom na bicích nástrojoch. Vo svojich dielach vytvára fúzie klasickej hudby s džezom, rockom a inými hudobnými žánrami. O fúziu hudobného a výtvarného umenia sa s veľkým úspechom pokúsil aj Modest Musorgskij v preslávenej orchestrálnej suite Obrázky z výstavy. Maurice Ravel vycítil v klavírnom origináli obrovský potenciál a jeho orchestrácia Obrázkov z výstavy je jedným z najhrávanejších symfonických titulov.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu


Štvrtok 20.2.2020 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus C
Cena vstupenky: 15 Eur

Zagar, Grieg, Sibelius

Slovenská filharmónia
Robert Kružík dirigent
Jinsang Lee klavír

Peter Zagar     Monolit (premiéra diela na objednávku SF)
Edvard Hagerup Grieg       Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 16
Jean Sibelius     Symfónia č. 6 d mol, op. 104

Peter Zagar je jedným z autorov, ktorí svetu dokazujú, že je možné byť „moderným" aj na základe rešpektu voči minulosti; voči mýtickej minulosti, v ktorej sa hudba nachádza v akejsi monolitnej, substančnej podobe. Klavírny koncert Edvarda Griega vznikal ešte v čase skladateľovho tvorivého rozletu a získal si obdiv aj náročného Franza Liszta. Vďaka nemu Grieg získal štipendium pre štúdium v Nemecku. Grieg v Klavírnom koncerte našiel „konsenzus" medzi európskou a škandinávskou hudbou; Jean Sibelius sa vo svojich posledných skladbách, a aj v Šiestej symfónii celkom izoloval od diania vôkol seba a v tichu lesnej rezidencie Ainola hľadal prepojenie hudby na večnosť prírody. Slovenský dirigent Ondrej Olos je absolventom brnianskej JAMU. Je držiteľom Ceny Leoša Janáčka. Od roku 2006 pôsobí v Janáčkovej opere Národného divadla Brno. Pravidelne spolupracuje s Filharmóniou Brno a ako klavirista vystupuje so slovenským huslistom Milanom Paľom.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu