Slovenská filharmónia, cyklus C, Bratislava


Štvrtok 23.1.2020 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus C
Cena vstupenky: 15 Eur

Rimskij-Korsakov, Séjourné, Musorgskij - Ravel

Slovenská filharmónia
Lukáš Pohůnek dirigent
Peter Kosorín vibrafón
Kiril Stoyanov marimba

Nikolaj Rimskij-Korsakov      Španielske capriccio, op. 34
Emmanuel Séjourné        Dvojkoncert pre vibrafón, marimbu a orchester
Modest Petrovič Musorgskij      Obrázky z výstavy (orch. Maurice Ravel)

Nikolaj Rimskij-Korsakov strávil niekoľko rokov na palube krížnika plaviaceho sa európskymi morami. Zoznamoval sa s cudzokrajnými inšpiráciami. Jedným z rezultátov jeho zahraničných pobytov je iskrivé Španielske capriccio. Francúz Emmanuel Séjourné je nielen produktívnym autorom, ale aj skúseným hráčom na bicích nástrojoch. Vo svojich dielach vytvára fúzie klasickej hudby s džezom, rockom a inými hudobnými žánrami. O fúziu hudobného a výtvarného umenia sa s veľkým úspechom pokúsil aj Modest Musorgskij v preslávenej orchestrálnej suite Obrázky z výstavy. Maurice Ravel vycítil v klavírnom origináli obrovský potenciál a jeho orchestrácia Obrázkov z výstavy je jedným z najhrávanejších symfonických titulov.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu