Slovenská filharmónia, cyklus D, Bratislava


 

Dátum: Štvrtok 5.3.2020 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava

Cena vstupenky: 15 € 

Beethoven, Wagner

Slovenská filharmónia
George Pehlivanian dirigent

Ludwig van Beethoven     Symfónia č. 6 F dur, op. 68 Pastorálna
Richard Wagner      Tristan a Izolda, predohra
                                 Siegfriedova cesta po Rýne z opery Súmrak bohov
                                 Siegfriedova smrť a smútočný pochod z opery Súmrak bohov
                                 Tajomstvo Veľkého piatku (Karfreitagszauber) z opery Parsifal
                                 Jazda valkýr z opery Valkýra

Francúzsko-americký dirigent George Pehlivanian zavíta do Bratislavy už po niekoľkýkrát. Žiak takých velikánov ako Pierre Boulez či Lorin Maazel získal v roku 1991 ocenenie Grand Prix na Medzinárodnej dirigentskej súťaži v Besançone. Spolupracoval s celým radom popredných orchestrov ako napr. London Symphony Orchestra alebo Gewandhausorchester v Lipsku.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum: Štvrtok 19.3.2020 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Cikker, Beethoven, Sibelius

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Stephen Hough klavír

Ján Cikker    Hommage à Beethoven
Ludwig van Beethoven     Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur, op. 58
Jean Sibelius    Symfónia č. 4 a mol, op. 63

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum:  Štvrtok 9.4.2020 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava

Cena vstupenky: 13 € 

 

Veľkonočný koncert

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Jacek Kaspszyk dirigent

Jozef Chabroň zbormajster
Mariana Hochelová soprán

Petr Nekoranec tenor

Peter Mikuláš bas

Witold Lutosławski Smútočná hudba

Mieczysław Karłowicz     Smutný príbeh (Prelúdiá k večnosti), symfonická báseň, op. 13
Ludwig van Beethoven     Kristus na Olivovej hore, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 85

 

Witold Lutosławski bol ešte pred päťdesiatimi rokmi hlásateľom nekompromisnej avantgardy; dnes patrí do zostavy svedomitých klasikov hud