Slovenská filharmónia, cyklus E, Bratislava

Slovenská filharmónia, cyklus E