Slovenská filharmónia, cyklus E, Bratislava


Dátum: Piatok 14.2.2020 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Schumann

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Fabrizio Ventura dirigent
Thomas Lang zbormajster
Peri: Veronika Miháliková soprán
Rozprávač: Ľudivít Ludha tenor
Dievča: Petra Perla-Nôtová soprán
Anjel: Jana Kurucová mezzosoprán
Mladý muž: Juraj Hollý tenor
Gazna: Roman Janál bas

Robert Schumann      Raj a Peri, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 50

Robert Schumann v spolupráci s Felixom Mendelssohnom Bartholdym aktivizoval v Nemecku proces cieľavedomej revitalizácie tvorby Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Vďaka týmto autorom sa Schumann okrem iného oboznamoval so zákonitosťami oratória a kantáty. Jeho jediné oratórium Raj a Peri na motívy orientálnej poémy Thomasa Moora Lalla - Rookh teda stojí na pevnom základe. Pridanou hodnotou je Schumannov zámer vystihnúť mystiku perzskej kultúry, v ktorej je éterická postava Peri výdatným zdrojom inšpirácie.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum: Piatok 6.3.2020 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Beethoven, Wagner

Slovenská filharmónia
George Pehlivanian dirigent

Ludwig van Beethoven     Symfónia č. 6 F dur, op. 68 Pastorálna
Richard Wagner      Tristan a Izolda, predohra
                                 Siegfriedova cesta po Rýne z opery Súmrak bohov
                                 Siegfriedova smrť a smútočný pochod z opery Súmrak bohov
                                 Tajomstvo Veľkého piatku (Karfreitagszauber) z opery Parsifal
                                 Jazda valkýr z opery Valkýra

Francúzsko-americký dirigent George Pehlivanian zavíta do Bratislavy už po niekoľkýkrát. Žiak takých velikánov ako Pierre Boulez či Lorin Maazel získal v roku 1991 ocenenie Grand Prix na Medzinárodnej dirigentskej súťaži v Besançone. Spolupracoval s celým radom popredných orchestrov ako napr. London Symphony Orchestra alebo Gewandhausorchester v Lipsku.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum: Piatok 20.3.2020 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Cikker, Beethoven, Sibelius

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Stephen Hough klavír

Ján