Slovenská filharmónia, cyklus HM


Dátum: Utorok 14.5.2019 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava

Cena vstupenky: 8 

Mozart, Janáček, Schubert, Liszt, Bartók

Leonard Fu, husle
David Golod, klavír
 
Wolfgang Amadeus Mozart      Sonáta pre husle a klavír č. 20 C dur, KV 303
Leoš Janáček      Sonáta pre husle a klavír
Franz Schubert       Rondo pre husle a klavír h mol, D. 895 Rondo brillant
 
Gabriele Strata, klavír
 
Franz Liszt      Paysage (Scenéria)
                         Chasse neige (Snehová búrka)
                         (z Transcendentálnych etúd, S. 139)
                         Après une lecture du Dante (Po prečítaní Danteho): Fantasia quasi Sonata
Béla Bartók       V prírode, Sz. 81

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.