Slovenská filharmónia, cyklus HM, Bratislava


Utorok 28.1.2020 o 19.00 h, Malá sála SF, cyklus HM 
Cena vstupenky: 8 Eur

Schumann, Ysaÿe, Chopin, Debussy, Stavinskij - Agosti

Louise Wehr husle
Natsumi Ohno klavír
Llewellyn Sanchez-Werner klavír

Robert Schumann    Sonáta pre husle a klavír č. 2 D dur, op. 121
Eugène Ysaÿe      Caprice d'après l'Etude en forme de Valse de C. Saint-Säens, op. 52 č. 6
Fryderyk Chopin      Barkarola Fis dur, op. 60
Claude Debussy      Obrazy pre klavír, 1. diel
Igor Stravinskij / Guido Agosti      Suita z baletu Vták Ohnivák

Husľová sonáta d mol, známa aj ako Veľká sonáta je jedným z reprezentatívnych diel Roberta Schumanna. Slovami uznania na margo impozantného projektu nešetril ani mimoriadne kritický Joseph Joachim. Belgičan Eugène Ysaÿe bol vo svojej dobe vyhlásený za kráľa husľovej interpretácie; aj ako autor sa venoval výlučne svojmu vyvolenému nástroju. Fryderyk Chopin bol zasa vyvolencom v oblasti klavírnej hudby; aj on bol verný svojmu nástroju a venoval mu množstvo náročných, ale hráčsky vďačných titulov. Chopin silne determinoval hudobnú poetiku reformátora Claudea Debussyho; impresie, ktoré Chopin vo svojej hudbe len naznačil, sa stali základom Debussyho nevšednej metódy. Čosi z Debussyho opojnej zvukovosti prijal za svoje aj Igor Stravinskij v mladíckom rozprávkovom balete o Vtákovi Ohnivákovi. Premiéra v Paríži bola obrovským úspechom; o kvalite kompozície svedčí aj virtuózna transkripcia Guida Agostiho.
Špičkoví interpreti vystupujúci pod záštitou International Holland Music Sessions (IHMS) sú laureátmi prestížnych súťaží a absolventmi majstrovských kurzov organizovaných agentúrou IHMS, na ktorých vyučujú koncertní umelci zvučných mien. Vďaka IHMS koncertujú v popredných sálach Holandska vrátane Concertgebouw Amsterdam, ako aj ďalších európskych štátov a Ruska.


Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.