Slovenská filharmónia, cyklus J, Bratislava


Nedeľa 10.11.2019 o 16.00 h Koncertná sieň SF, cyklus J

Cena: 10 Eur

Punc histórie, pulz prítomnosti

Slovenský komorný orchester
Bratislavský detský zbor

Ewald Danel umelecký vedúci
Robert Tišťan zbormajster

študenti a absolventi ZUŠ Miloša Ruppeldta:
Hana Kalábová
klavír
Michal Miklovič klarinet
Michal Hradský klavír

Ferdinand Slezák husle
Júlia Novosedlíková klavír
Laura Lovišková flauta
Linda Ballová soprán
Erik Rothenstein barytónový saxofón
Eugen Prochác violončelo
Ladislav Szathmáry violončelo
Marián Lejava dirigent
Rastislav Štúr dirigent
Jack Martin Händler dirigent

Igor Dibák      Rondino pre klavír a sláčikový orchester
Carl Maria von Weber        Concertino Es dur pre klarinet a orchester, op. 26
Tibor Frešo       Malý klavírny koncert, op. 26 - 3. časť
Wolfgang Amadeus Mozart       Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur, KV 216 - 1. časť
Wolfgang Amadeus Mozart       Koncert pre klavír a orchester č. 12 A dur, KV 414 - 1. časť
Dušan Martinček       Concertino pre flautu a sláčikový orchester
Mikuláš Schneider-Trnavský       Piesne (výber)
Egon Krák         Cross Walk Dancing pre barytónový saxofón a sláčikový orchester (premiéra)
Giovanni Sollima       Violoncelles, vibrez! pre dve violončelá a sláčikový orchester
Eugen Suchoň        Varila myšička kašičku (výber)

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ZŤP po predložení príslušného preukazu


Streda 20.11.2019 o 18.00 h Koncertná sieň SF, cyklus J

Cena: 10 Eur

100 rokov Konzervatória v Bratislave

Symfonický orchester a zbor Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent
Blanka Juhaňáková zbormajsterka
Spevácky zbor Technik STU
Petra Torkošová zbormajsterka
Simona Houda-Šaturová soprán
Dalibor Jenis barytón

Eugen Suchoň Symfonietta rustica, ESD 79/6b
Aká si mi krásna, ESD 51a
Antonín Dvořák Te Deum, op. 103

 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ZŤP po predložení príslušného preukazu