Slovenská filharmónia, cyklus J, Bratislava


Streda 19.2.2020 o 18.00 h Koncertná sieň SF, cyklus J

Cena: 10 Eur

Larsson, Dvarionas, Borne, Rachmaninov

Slovenská filharmónia
Robert Kružík dirigent
študenti VŠMU:
                       Matúš Krpelan pozauna
                       Daniel Gončarov fagot
                       Klára Přecechtělová flauta
                       Yunus Hermann klavír

Lars-Erik Larsson      Concertino pre pozaunu a sláčikový orchester, op. 47 č. 7
Balys Dvarionas       Téma s variáciami pre fagot a orchester
François Borne       Fantaisie brillante sur Carmen pre flautu a orchester (upr. Raymond Guiot)
Sergej Rachmaninov      Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18

Švédsky skladateľ Lars-Erik Larsson rešpektoval tradíciu 19. storočia, skúšal to aj so schönbergovskou dodekafóniou či timbrovou hudbou, aby nakoniec vo svojej tvorbe dospel k originálnej syntéze na báze vlastných skúseností a znalostí. Litovský autor Balys Dvarionas je dodnes jedným z hrdinov hudobných dejín pobaltskej republiky. Bol skúseným a všestranným hudobníkom, takže jeho skladby sú pevne zasadené do hudobníckej praxe. Francúzsky flautista François Borne sa venoval interpretačnej činnosti; jeho Fantázia na motívy z Bizetovej opery Carmen sa však pevne usadila v repertoári mnohých súčasných flautistov. Interpretačnej praxi sa intenzívne venoval aj Sergej Rachmaninov; on však dynamicky vstupoval aj do sféry tvorby. Elegický Druhý klavírny koncert je dielom doslova legendárnym a napriek extrémnym technickým nárokom aj často vyhľadávaným interpretmi.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ZŤP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Streda 11.3.2020 o 18.00 h Koncertná sieň SF, cyklus J

Cena: 10 Eur

Larsson, Dvarionas, Borne, Rachmaninov

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ZŤP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.