Slovenská filharmónia, cyklus K


Dátum: Utorok 02.04.2019 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 10 € 

Klavírny recitál Veronika Böhmová
Veronika Böhmová, klavír
 

Bohuslav Martinů    Tri české tance, H. 154
Bedřich Smetana Cibulička
Hulán
Skočná (z 2. knihy Českých tancov)
Bedřich Smetana   Fantázia na české národné piesne

Claude Debussy Ostrov radosti

Olivier Messiaen  Holubica
Extatický spev v smutnej krajine (z Prelúdií pre klavír)
Maurice Ravel     La valse


Bohuslav Martinů si vyskúšal komponovať azda vo všetkých žánrových odvetviach, aké mal vo svojej dobe k dispozícii. V dvadsiatych rokoch 20. storočia bol obzvlášť naklonený
experimentom (Half Time, Le Bagarre, Le Jazz a pod.). Ani v tomto očarení však nezabúdal na české idiómy, ktoré napríklad v Troch tancoch spracoval iskrivým spôsobom. Do istej miery mu ako vzor mohli poslúžiť bravúrne tance Bedřicha Smetanu. Významný autor
opier a symfonickej hudby hľadal v klavírnej tvorbe skôr relax, ale Fantázia je jedným zo závažnejších opusov. Zatiaľ čo českí autori vsádzali na zemitosť, Claude Debussy vyhľadával inšpiráciu vo vágnejších impresiách; jeho Prelúdiá sú skvelým kaleidoskopom, v ktorom poslucháč môže poznávať svet inak, ako vizuálne a hmatateľne. Ešte hlbšie dovnútra imaginácie človeka sa ponoril mystik Olivier Messiaen vo svojich konceptoch inšpirovaných
vtáčím spevom a religiozitou. Virtuózna poéma La Valse Mauricea Ravela je apoteózou viedenského valčíka, uchopenou v intenciách impresionistickej harmónie a rytmu.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Utorok 30.04.2019 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 10 € 

Klavírny recitál Eva Virsik

Eva Virsik, klavír

Ludwig van Beethoven       Sonáta pre klavír č. 7 D Dur op. 10, č. 3
Ludwig van Beethoven       Bagately op. 126 (výber)
Fryderyk Chopin      Polonéza - fantázia As Dur, op. 61
Robert Schumann       Kreisleriana, op. 16

Tridsaťdva klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena je jedným z neevidovaných divov sveta; na jednej strane dôsledne realizujú dialektiku sonátového evolucionizmu a vzápätí ho na druhej strane spochybňujú nespočetnými alternatívami a rébusmi. Na štartovacej línii však predsa len ešte stoje opusy, ktoré rešpektujú normy a kritériá sonátového diela. V cieli tohto
strhujúceho príbehu už však padajú modly a Beethoven sa rúti závratnou rýchlosťou k útvarom sonátovo – nesonátovým. Bagately opus 126 vôbec nie sú „bagatelami“ v primárnom
význame tohto pojmu; sú to sonátové drámy redukované do neuveriteľne koncentrovanej podoby. Tvorba Fryderyka Chopina sa spočiatku odvolávala na beethovenovský odkaz,
postupom času však skladateľ nasadil osobitú optiku a jeho tanečné fantázie spadajú do špecifického žánrového mešca. Heroická Polonéza As dur je zároveň jedným z najnáročnejších hráčskych rébusov. Robert Schumann bol Chopinovou tvorbou
síce nadšený, on si však vytvoril celkom svojský svet. Často reagoval na diela literáta Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna a na jeho postavu kapelníka Kreislera. Cyklus Kreisleriana je skvostným defilé rôznych charakterov a nálad.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študent