Slovenská filharmónia, cyklus K, Bratislava


Dátum: Utorok 18.2.2020 19.00 h

Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 12 € 

Klavírny recitál Jinsang Lee

Jinsang Lee klavír

Maurice Ravel       Sonatína pre klavír fis mol, M. 40
Franz Schubert       Tri klavírne skladby, D. 946
Felix Mendelssohn Bartholdy       Variations sérieuses (Vážne variácie), op. 54
Robert Schumann      Symfonické etudy, op. 13

Maurice Ravel v záhlaví svojej klavírnej kompozície avizuje „Sonatínu"; v konečnom efekte však jeho dielo zodpovedá štrukturálnym aj interpretačným kritériám výrazného sonátového cyklu. Variačné cykly boli v 19. storočí žiadanou repertoárovou položkou v tvorbe každého skladateľa; venoval im pozornosť aj apolónsky Felix Mendelssohn Bartholdy vo virtuóznom slede premien „serióznej témy". Johannes Brahms sa vo svojich klavírnych opusoch 116 - 119 so smútkom v srdci lúčil s tvorbou; sám ich označil za diela žiaľu a tvorivej rezignácie. Robert Schumann ako skladateľ aj ako recenzent a esejista ostro brojil proti malomeštiakom a snobom. S týmto zámerom si vytvoril iluzórne spoločenstvo Dávidových spojencov, ktoré kritizuje alebo hudobne karikuje tieto poklesky ľudského ducha. Kórejský klavirista Jinsang Lee spolupracoval ako sólista s takými dirigentskými osobnosťami ako Vladimir Ashkenazy alebo Heiko Mathias Förster. V roku 2009 triumfoval na súťaži Concours Géza Anda v Zürichu. Ako prvý účastník v histórii tejto súťaže získal všetky šp
eciálne ceny: Cenu publika, Cenu Mozart, Cenu Schumann.

Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum: Utorok 10.3.2020 19.00 h

Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 12 € 

Klavírny recitál Alexander Gadjiev

Alexander Gadjiev klavír
Ludwig van Beethoven     Bagately, op. 119, op. 126 (výber)
                                            Sonáta pre klavír č. 15 D dur, op. 28 Pastorálna
Franz Liszt      Funérailles z Harmónií poetických a náboženských, S. 173 č. 7
                         Transcendentálne etudy, S. 139 (výber)

Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum: Utorok 31.3.2020 19.00 h

Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 12 € 

Klavírny recitál Eduard Lenner

Eduard Lenner klavír

Piotr Iľjič Čajkovskij     Ročné obdobia, op. 37b (výber)
Sergej Rachmaninov     Moments musicaux, op. 16 (výber)
Modest Petrovič Musorgskij     Obrázky z výstavy

Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF v