Slovenská filharmónia, cyklus M, Bratislava


Dátum: 21.2.2020 19.00

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 11 €

Slovenský filharmonický zbor za spoluúčasti amatérskych speváckych zborov

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň dirigent

Tomáš Nemec klavír

 Koncert za spoluúčasti amatérskych speváckych zborov

Carl Orff      Sunt lacrimae rerum
Bohuslav Martinů       Romance z pampelišek
Zdeněk Lukáš      Pocta tvůrcům
Béla Bartók       Štyri slovenské ľudové piesne
Sergej Rachmaninov       Bogorodice devo
Carl Orff      Odi et amo
Valentino Miserachs     Cantate Domino
László Halmos     Iubilate Deo
Mykola Rakov      Oj dub, duba
Oto Ferenczy      Verbunk
Anton Bruckner     Christus factus est

Zborový spev je jedným zo základných atribútov hudobnosti človeka. Ľudský hlas ako najprirodzenejší hudobný nástroj samotný uvádza jedinca do mystických oblastí. Ľudské telo, ľudský organizmus produkujú pri speve čosi nadčasové; skupinový spev tento účinok hudby ešte znásobuje. Aj preto je súpis diel veľkých majstrov pre zbor mimoriadne rozsiahly, mnohopočetný a pestrý. Zborový spev je vhodným médiom pri rituálnych oslavách všetkých božstiev, je však rovnako účinný pri rýdzo svetských udalostiach (ľudové piesne, verbunky a podobne). A ak dôjde k prepojeniu aktivít profesionálov s nadšenými a disponovanými amatérmi, nastáva naozaj sviatočný okamih...

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF ľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.