Slovenská filharmónia, cyklus O, Bratislava


Dátum: Nedeľa 24.11.2019 16.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 

Organový recitál Stanislav Šurin

Stanislav Šurin organ
Helmut Hauskeller panova flauta

Michael Praetorius Terpsichore (výber)
Johann Sebastian Bach Prelúdium a fúga a mol, BWV 543

Európska borová suita
Ľudovít Rajter Preludio per organo
Stanislav Šurin Fanfares
Vladimir Vavilov / Giulio Caccini Ave Maria
Leoš Janáček Postludium z Glagolskej omše
Peter Heeren Chorál Was Gott tut, das ist wohlgetan
Malte Rühmann Die Verheißungen der Sehnsucht
Peter Heeren Sinfonia
Petr Eben Finale z Nedeľnej hudby

Organ vnímame prevažne ako kráľovský nástroj s mimoriadnymi technickými a zvukovými dispozíciami. Takzvaný kráľovský nástroj sa spája s predstavou chrámového prostredia, ktorým sa šíri jeho mohutné pléno. Moderné nástroje všeobecne zatienili ich komornejších „súrodencov", ktoré však v minulosti vykonali veľmi prospešnú službu v situáciách, kedy veľký nástroj nebol k dispozícii. Pomerne často s organom spolupracujú iné nástroje, takže sa zapojil do diania ako koncertantný nástroj. Postupne sa organ dostával z chrámového prostredia aj do koncertných siení, kde zabezpečil prísun vznešených inšpirácií pre publikum iného sociologického zloženia. Duchovné, ale aj svetské námety tak znejú v dokonalej harmónii a zvuk organa akoby stieral umelo vytvárané hranice medzi týmito dvomi sektormi hudobnej produkcie.
Organista Stanislav Šurin koncertoval v mnohých európskych krajinách i v zámorí. Ako skladateľ je autorom napr. Trnavskej omše a angažuje sa aj ako organizátor mnohých podujatí. Helmut Hauskeller bol už v 14-tich rokoch natoľko očarený panovou flautou, že si tento nástroj vyrobil a sám sa učil na ňom hrať. Okrem Nemecka koncertuje aj v ďalších krajinách po celom svete.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.