Slovenská filharmónia, cyklus O, Bratislava


Dátum: Nedeľa 23.02.2020 16.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 

Valentínsky koncert
Organový recitál László Fassang

László Fassang organ
Peter Iľjič Čajkovskij     Fantázia - ouvertúra h mol "Rómeo a Júlia" (upr. Edwin Lemare)
Richard Wagner       Predohra k opere Tristan a Izolda (upr. László Fassang)
Franz Liszt       Mefisto - valčík č. 1 S 514 (upr. László Fassang)

Improvizácie

Láska a hudba vždy spolu veľmi úzko súviseli. Občas dokonca navzájom splývajú. Je nemožné vyčísliť hudobné tituly, zasvätené
láske a milovaniu. Veronská dvojica milencov získavala srdcia tvorcov veľmi často; vízia shakespearovského príbehu v interpretácii Piotra Iľjiča Čajkovského je jedným z najslávnejších diel ruského autora. Richard Wagner síce k láske v osobnom živote pristupoval pomerne nadradene a zištne, jeho dráma o Tristanovi a Izolde je však nečasová ako samotná láska. Franz Liszt je autorom štyroch Mefistofelovských valčíkov. Prvý z nich je najznámejší a jeho programový obsah je inšpirovaný Faustom Nikolausa Lenaua.

László Fassang patrí k najvšestrannejším organistom svojej generácie. Okrem klasickej hudby sa venuje aj iným žánrom ako world music a džez. Absolventa prestížnej Lisztovej hudobnej akadémie v Budapešti a Parížskeho konzervatória si vybral skladateľ a dirigent Péter Eötvös, aby sa podieľal na tvorbe jeho organového koncertu.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.