Slovenská filharmónia, cyklus O, Bratislava

Slovenská filharmónia, cyklus O