Slovenská filharmónia, cyklus O, Bratislava


Dátum: Nedeľa 19.04.2020 16.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 

Organový recitál Jeremy Joseph

Jeremy Joseph organ

Gottlieb Wallisch klavír

Johann Sebastian Bach     Chromatická fantázia a fúga e mol, BWV 548
César Franck      Prelúdium, fúga a variácie h mol, op. 18 pre organ a klavír
Marcel Dupré      Variácie na dve témy, op. 35 pre klavír a organ
Jean Langlais     Diptyque, op. 179 pre klavír a organ
Franz Liszt       Prelúdium a fúga a mol (upr. podľa J. S. Bacha, BWV 543 pre klavír)
Flor Peeters      Koncert pre organ a klavír, op. 74

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.