Slovenská filharmónia, cyklus R, Bratislava


Dátum: Sobota 7.3.2020 16.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, cyklus R

Cena vstupenky: 7 €
Deti: 3 €

Prokofiev
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent
Martin Vanek moderátor

Sergej Prokofiev    Peter a vlk

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.