Slovenská filharmónia, cyklus S


Dátum: Nedeľa 14.04.2019 15:00 h 

Miesto: Katedrála sv. Martina, Bratislava
Cena vstupenky: 8 € - voľné sedenie

Haydn

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci

Joseph Haydn      Sedem posledných slov Ježiša Krista na Kríži

V roku 1779 sa výrazne zmenili životné súradnice Josepha Haydna. Jeho patrón Mikuláš Esterházy mu v novej zmluve povolil komponovať aj pre iné účely, než len pre potreby šľachtických sídel v Esterháze a Eisenstadte. Pohotový obchodník Haydn túto príležitosť začal naplno využívať; v roku 1785 ho oslovili činovníci pôsobivej jaskynnej katedrály Oratorio de la Santa Cueva v španielskom Cádize vo veci veľkonočného orchestrálneho
projektu Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. Po premiére v roku 1786 Haydn toto reflexívne dielo trikrát revidoval a tak vznikli verzie pre sláčikové kvarteto, pre sóla, zbor a orchester a napokon pre sólový klavír.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu


 

Dátum: Nedeľa 26.05.2019 15:00 h 

Miesto: Kostol Zvestovania Pána (Františkáni), Bratislava
Cena vstupenky: 6 € - voľné sedenie

SKO a Spevácky zbor Cantilena, Senica

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, dirigent
Spevácky zbor Cantilena, Senica
Jozef Chabroň, zbormajster

Gordon Young    Alleluia
László Halmos    Kyrie z Omše h mol
Josquin Des Prez     El Grillo
Orlando di Lasso   O occhi manza mia
Jacobus Gallus-Handl     Ecce quomodo moritur iustus
Georg Friedrich Händel   Canticorum jubilo
Sergej Rachmaninov   Bogorodice Devo radujsja
Carl Orff    Odi et amo
Spirituál: All my trials
Emily Crocker    Benedictus and Hosanna
Marc-Antoine Charpentier    Prelúdium
Johann Sebastian Bach    Air z Orchestrálnej suity č. 3 D dur, BWV 1068
Johann Pachelbel    Kánon
Jozef Podprocký     Suita domestica, podľa zápisov v levočskom Pestrom zborníku
Antonio Vivaldi    Gloria D Dur, RV 589 (1. časť)
Wolfgang Amadeus Mozart      Ave verum corpus, KV 618
Antonín Dvořák      Biblické písně, op. 99 (výber)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu