Slovenská filharmónia, cyklus SKO


DátumNedeľa 24.3.2019 16.00 h
MiestoMalá sála SF,  Bratislava
Cena vstupenky: 10 €

Bach, Couperin, Graham

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci
Barbara Maria Willi, čembalo
Simona Pingitzer, flauta

Johann Sebastian Bach Ricercar à 6 z Hudobnej obete pre sláčikový orchester, BWV 1079
Koncert pre čembalo a orchester č. 4 A dur, BWV 1055
François Couperin Les Barricades Mystérieuses pre sólové čembalo
Peter Graham BAMAWI pre sólové čembalo
Johann Sebastian Bach Brandenburský koncert č. 5 D dur, BWV 1050

Johann Sebastian Bach je tvorcom mnohých nenapodobiteľných diel. Jedným z nich je kontrapunktický cyklus Hudobná obeť, kde Bach spracoval takzvanú „kráľovskú tému“, ktorú mu zadal kráľ Fridrich Veľký Pruský. Cyklus vrcholí zložitým Ricercarom. Vo svojich koncertoch pre rôzne nástroje Bach poľavil z polyfonických kúziel a nechal sa inšpirovať Antoniom Vivaldim. Výnimkou je séria Brandenburských koncertov, ktoré sú bachovsky nadčasové; v Piatom z nich Bach vypísal rozsiahlu kadenciu pre sólové čembalo. François Couperin je reprezentatívnou postavou francúzskeho galantného štýlu, kde dominovali slávni clavecinisti a ich filigránske a často ilustratívne skladby. Peter Graham (umelecký pseudonym Jaroslava Šťastného - Pokorného) je český skladateľ, ktorého tvorba má široký štýlový i žánrový záber, prevažujú v nej však intímne ladené diela s výrazným hľadačským impulzom. Skladba BAMAWI je venovaná jednej zo sólistiek koncertu – Barbare Marii Willi.


Dátum: Nedeľa 19.5.2019 16.00 h
Miesto: Malá sála SF,  Bratislava
Cena vstupenky: 10 € 

Sibelius, Svendsen, Mendelssohn, Wirén

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci
Pavel Bogacz, husle

Jean Sibelius       Andante festivo pre sláčikový orchester
                              Romanca C dur, op. 42
Johan Svendsen      Dve islandské melódie, op. 30
Felix Mendelssohn Bartholdy      Koncert pre husle a orchester d mol
Dag Wirén     Serenáda pre sláčikový orchester, op. 11

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.