Slovenská filharmónia, cyklus SKO


Dátum: Utorok 17.12.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Jakub J. Ryba - Česká mše vánoční

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Žiaci ZUŠ Senec

Jakub Jan Ryba    Česká mše vánoční

S atmosférou vianočných sviatkov a ich odvekého prepojenia na hudbu sa v našich podmienkach spontánne vynára pôvabná Česká mše vánoční Jakuba Jana Rybu. Vznikla v roku 1796 a od jej prvého uvedenia je neodmysliteľnou súčasťou vianočného repertoáru. Skúsenému kantorovi Rybovi sa veľmi šarmantne podaril husársky kúsok, v ktorom na základe latinského omšového ordinária vytvoril rýdzo pastorálnu, ľudovú atmosféru. Český text je takisto jeho produktom. Česká mše vánoční, alias Omša Hej mistře, alias „Rybovka", alias Missa solemnis Festis Navitatis D. J. Ch. acomodata in linguam bohemican musicam je v centre pozornosti mnohých upravovateľov, takže existuje v nespočetných inštrumentačných verziách. Azda žiadna iná kompozícia nepribližuje atmosféru Vianoc viac, ako tento skromný Rybov opus magnum.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.