Slovenská filharmónia, cyklus SKO, Bratislava


Dátum: Nedeľa 9.2.2020 16.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF

Cena vstupenky: 10 €

Beethoven, Didi, Martinů

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Jozef Podhoranský violončelo

Ludwig van Beethoven     Sláčikové kvarteto č. 16 F dur, op. 135
Vojtech Didi      Tvoje oči sa dívajú na kvety pre vilončelo a sláčikový orchester (premiéra)
Bohuslav Martinů     Sexteto pre sláčikový orchester, H. 224a

V sérii posledných sláčikových kvartet posúva Ludwig van Beethoven hranice možností ľudskej percepcie do nedozerných výšok. Celkom sa vymanil z doby a jej kritérií a pohyboval sa v oblastiach, kde dejiny prestávajú byť v platnosti. Slovenský autor Vojtech Didi je flexibilným typom skladateľa, ktorý dokáže pohotovo reagovať na podnety od hudobníkov. Jeho hudba je silne motivovaná ľudovým prvkom; ten je však implantovaný do svojráznych poetických a štrukturálnych kontextov. Bohuslav Martinů takisto rešpektoval potreby hudobnej produkcie a dotoval ju brilantnými titulmi. Skvelá kompozičná technika je v každom z nich spätá so špecifickým emočným vyžarovaním. Jozef Podhoranský je popredným slovenským violončelistom. Absolvent Konzervatória P. I. Čajkovského v Moskve je držiteľom Ceny Frica Kafendu (1988). Od roku 1978 pôsobí ako pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave a od roku 2002 aj ako pedagóg Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum: Nedeľa 15.3.2020 16.00 h

Miesto: Malá sála SF, cyklus SKO

Cena vstupenky: 10 €

Villa-Lobos Barber Gershwin Bernstein Piazzolla

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle

Heitor Villa-Lobos      Bachianas Brasileiras (výber)
Samuel Barber      Adagio pre sláčiky, op. 11
George Gershwin      Uspávanka pre sláčikový orchester
Leonard Bernstein       Valčík z Divertimenta pre orchester
Ástor Piazzolla       Štvoro ročných období v Buenos Aires (upr. Leonid Desiatnikov)


40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.