Slovenská filharmónia, cyklus SKO, Bratislava


Dátum: Nedeľa 15.3.2020 16.00 h

Miesto: Malá sála SF, cyklus SKO

Cena vstupenky: 10 €

Villa-Lobos Barber Gershwin Bernstein Piazzolla

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle

Heitor Villa-Lobos      Bachianas Brasileiras (výber)
Samuel Barber      Adagio pre sláčiky, op. 11
George Gershwin      Uspávanka pre sláčikový orchester
Leonard Bernstein       Valčík z Divertimenta pre orchester
Ástor Piazzolla       Štvoro ročných období v Buenos Aires (upr. Leonid Desiatnikov)


40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum: Nedeľa 26.4.2020 16.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava

Cena vstupenky: 15 €

Corelli, Vivaldi, Bach

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Boris Kuschnir husle
Dalibor Karvay husle
Ondrej Jánoška husle
Karol Daniš husle

Arcangelo Corelli Concerto grosso D dur, op. 6 č. 4

Antonio Vivaldi Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester a mol, RV 522

Johann Sebastian Bach Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester d mol, BWV 1043

Antonio Vivaldi Koncert pre štvoro huslí a sláčikový orchester h mol, RV 580

Talianski majstri 17. storočia celkom spontánne rozhodovali o budúcnosti hudby. Bez väčších ambícií inšpirovali nasledujúce generácie k veľkým skutkom a riešeniam. Concerti grossi Arcangela Corelliho patria medzi najhodnotnejšie kompozície svojho druhu a inšpiráciu z nich čerpali nielen autorovi súčasníci, ale i skladatelia 20. storočia, ako napr. Alfred Schnittke. Azda najslávnejším husľovým opusom Antonia Vivaldiho je cyklus koncertov Štvoro ročných období, no diela pre dvoje či štvoro huslí ponúkajú zaujímavé interakcie sólových partov. Husľový dvojkoncert Johanna Sebastiana Bacha patrí medzi najobľúbenejšie autorove diela pre tento nástroj. „Profesor a jeho žiaci.“ Aj takto by sme mohli nazvať koncert, na ktorom sa predstaví huslista Boris Kuschnir spolu so svojimi troma žiakmi. Počas svojej bohatej kariéry spolupracoval s najväčšími hviezdami ako David Oistrach, či Boris Berezovsky. Dalibor Karvay je etablovaným huslistom doma aj v zahraničí. Ondrej Jánoška je členom mimoriadne úspešného súboru Janoska Ensemble. Karol Daniš absolvoval už v mladom veku koncertné turné po USA (2009).

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.