Slovenská filharmónia Juraj Valčuha, dirigent, Bratislava

Slovenská filharmónia 

Slovenský filharmonický zbor 
Juraj Valčuha, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Vida Miknevičiūtė, soprán 
Gerhild Romberger, mezzosoprán
Aleš Briscein, tenor 
Peter Mikuláš, bas

Antonín Dvořák Stabat mater, op. 58 

Popularita Dvořákovej tvorby sa koncom 19. storočia neobmedzovala na rodné Čechy. V roku 1884 skladateľa pozvali do Londýna, kde triumfálne ako dirigent uviedol svoje oratórium Stabat mater a založil tak svoju umeleckú slávu na britských ostrovoch. Povzbudený týmto úspechom zveril v októbri 1891 premiérové uvedenie svojho ďalšieho symfonicko-vokálneho diela, Rekviem, orchestru a zboru v anglickom Birminghame. O rok neskôr už prijal pozvanie do USA a stal sa profesorom newyorského konzervatória. Stabat mater skomponoval v rokoch 1876 – 1877, v čase keď prežíval v dôsledku úmrtia troch detí svoje najtragickejšie životné obdobie. 
Aj tento rok privítame na BHS dirigenta svetového renomé Juraja Valčuhu a medzinárodné kvarteto sólistov.