Slovenská filharmónia Pinchas Steinberg, dirigent, Bratislava

Slovenská filharmónia

Pinchas Steinberg, dirigent 
István Várdai, violončelo

Ludwig van Beethoven Leonóra č. 3, predohra 
Edward Elgar Koncert pre violončelo a orch. e mol, op. 85 
Dmitrij Šostakovič Symfónia č. 5 d mol, op. 47 

Beethovenovou predohrou, ktorá uvádza záverečný koncert, predznamenávame rok 2020 venovaný géniovi, ktorého 250. výročie narodenia si pripomenieme. 
Pod taktovkou dirigentského mága Pinchasa Steinberga uvedie Maďar István Várdai, jeden z najžiadanejších svetových violončelistov, meditatívny violončelový koncert Edwarda Elgara (ktorý mal premiéru pred sto rokmi). Dielo ostávalo dlhý čas v úzadí Elgarovej tvorby, až jeho interpretácia v podaní sólistky Jacqueline du Pré v šesťdesiatych rokoch minulého storočia priniesla koncertu popularitu, ktorú si právom zaslúži. István Várdai bude interpretovať toto dielo na legendárnom nástroji "Ex du Pré-Harrell" Stradivari z roku 1673.
Pri príležitosti 100. výročia narodenia Ladislava Slováka venujeme tento koncert dirigentovi, ktorý zastával pozície šéfdirigenta a súčasne umeleckého riaditeľa Slovenskej filharmónie (1961 – 1988) a bol aj členom Festivalového výboru BHS. Jednou z umeleckých priorít Ladislava Slováka bolo dielo Dmitrija Šostakoviča, ktoré s obľubou uvádzal na koncertoch so Slovenskou filharmóniou. 
Jedna zo skladateľových symfónií zaznie aj na záver tohtoročných BHS - Symfónia č. 5 z roku 1937, ktorá je vášnivou hudobnou obžalobou stalinského režimu. 
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia nahral Ladislav Slovák so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu komplet Šostakovičových symfónií.