Slovenská tvorba pre violončelo, Bratislava

Slovenská tvorba pre violončelo

Boris Bohó, violončelo
Jozef Podhoranský, violončelo Ivan Gajan, klavír
Eugen Prochác, violončelo Iveta Sabová, klavír
Ján Slávik, violončelo

Ľudovít Rajter Suita pre sólové violončelo č. 2
Milan Novák Sonatína pre violončelo a klavír (Prímorské zážitky)
Roman Berger Allegro frenetico con reminiszenza pre sól. violončelo
Ladislav Kupkovič Suita D dur pre 2 violončelá
Michal Vilec Sonáta II., op 34 pre violončelo a klavír
Pavol Šimai Tack pre violončelové kvarteto

Komorné diela pre violončelo boli už od začiatku 20. storočia pevnou a obľúbenou súčasťou domácej kompozičnej tvorby. Očarenie zvukom tohto ľúbezného nástroja sa vinie od – dnes už klasickej – violončelovej sonáty Frica Kafendu, cez dva Vilecove sonátové opusy, suity Ľudovíta Rajtera, sonatínu Miloša Kořínka, skladby Sixtu, Salvu, Gahéra, Bokesa, Beneša, Bergera až po vrcholný útvar tohto žánru na Slovensku, Sonátu na pamäť Viktora Šklovského od Vladimíra Godára, ktorá naposledy zaznela v rámci BHS 2016. Prierez touto tvorbou zaznie v podaní našich popredných violončelistov. Koncertom pokračujeme v poslucháčsky úspešnom projekte, v rámci ktorého sme na BHS už prezentovali diela slovenských skladateľov z komornej tvorby (2016), pre klavír (BHS 2015, 2017) a pre husle (2018).