Slovenský komorný orchester, Bratislava

Slovenský komorný orchester

Ewald Danel, umelecký vedúci, husle

Gustav Holst St. Paul´s Suite pre sláčikový orchester, op. 29, č. 2
Ján Valach Fantasia-Suita sopra z Melodiára Anny Szirmay
(úprava pre sláčikový orchester Ewald Danel)
Bohuslav Martinů Serenáda č. 2 pre dvoje huslí a violu, H 216
Witold Lutoslawski Päť ľudových melódií
Roman Berger Pesničky zo Zaolžia
Grazyna Bacewicz Koncert pre sláčikový orchester

Slovenský komorný orchester, súbor s takmer šesťdesiatročnou koncertnou tradíciou, pri zrode ktorého stál legendárny Bohdan Warchal, uvedie na festivalovom koncerte výber z diel autorov 20. storočia, prevažne slovanskej proveniencie. Efektná suita St Paul Gustava Holsta je z roku 1913. Skladateľ ju venoval dievčenskej škole sv. Pavla v Londýne, kde pôsobil ako pedagóg hudby v rokoch 1909 – 1934. Koncert pre sláčikový orchester Grazyny Bacewicz z roku 1948 je jednou z najznámejších a najčastejšie hrávaných skladieb modernej poľskej tvorby pre komorné obsadenie. Program dopĺňa Lutoslawského Päť ľudových melódií z roku 1945, pôvodne napísaných pre klavír a neskôr skladateľom zinštrumentovaných pre sláčikový súbor, ďalej Pesničky zo Zaolžia Romana Bergera, skomponované na objednávku SKO, dynamická miniatúra Bohuslava Martinů
a transkripcia organovej skladby Jána Valacha.