Sto múch – Jeseň na krídlach múch, Nové Mesto nad Váhom

Sto múch – Jeseň na krídlach múch