SUCHE KARKI Od Prešova dražka nova, Prešov

Účinkujú: ĽH Stana Baláža z Raslavíc; spevácka skupina Šumiačan; ĽH Bukovinka z Braväcova s bratmi Pôbišovcami; spevácky zbor Chorus Via Musica; Prešovský dixieland jazzband; MSSk Suche Karki

Slávnostným hudobno-speváckym večerom si mužská folklórna spevácka skupina Suche Karki pripomína 25. výročie svojho vzniku a existencie. Skupina je svojim zložením raritou na našej folklórnej scéne - tvoria ju bývalí i súčasní armádni dôstojníci. Za roky činnosti sa stala autentickým nositeľom a šíriteľom tradičných ľudových piesní s vojenskou, regrútskou aj ľúbostnou tematikou, predovšetkým z oblasti Šariša. Svojou popularitou presiahla hranice „rodného“ Prešova. V rámci dramaturgicky a žánrovo členitého programu sa predstavia uznávané „partnerské“ hudobné a spevácke telesá, ktoré sú zárukou umeleckej kvality a skvelého zážitku. Účinkujú: viď. vyššie.  Programom sprevádza Dr. Vlastimil Fabišík a Mikuláš Horváth.

Z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia