Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu 

Ondrej Lenárd, dirigent

Jolana Fogašová, mezzosoprán

Ilja Zeljenka            Overtura giocosa
Richard Wagner       Tristan a Izolda, predohra k opere
                                 Izoldina smrť z lásky, ária
Claude Debussy        Faunovo popoludnie
Ottorino Respighi     Rímske slávnosti

Festivalový koncert nášho rozhlasového orchestra pod taktovkou Ondreja Lenárda uvedie Zeljenkova Overtura giocosa z roku 1982, jedna z najznámejších a najčastejšie uvádzaných symfonických skladieb vedúcej osobnosti našej hudobnej avantgardy. Sugestívna hudba úvodu a záveru Wagnerovej opery Tristan a Izolda, tvoriaca myšlienkový a kompozičný oblúk diela, je evergreenom sviatočných koncertných podujatí a v podaní znamenitej vokálnej sólistky Jolany Fogašovej a doyena slovenského dirigentského umenia bude pre poslucháčov dozaista pôžitkom. Druhá polovica koncertu sa bude niesť v duchu francúzskeho a talianskeho impresionizmu – Debussyho predohra Faunovo popoludnie z roku 1893, inšpirovaná slávnou básňou Stephana Mallarmého, i suita Rímske slávnosti tretia časť virtuóznej „rímskej“ trilógie Ottorina Respighiho, preveria dispozície našich rozhlasových symfonikov a umožnia im ukázať svoje kvality v najlepšom svetle.
So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu si na BHS pripomenieme 90. Výročie založenia prvého profesionálneho symfonického orchestra na Slovensku.


Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.