ULTRA COLOR OF BRATISLAVA X World is Mine, Bratislava

Vstupenky na podujatie si môžete zakúpiť len prostredníctvom internetu vo forme služby HOMEticket - doma vytlačených vstupeniek. 

Na tieto predstavenia sa nedajú uplatniť poukážky Ticketportal ani Benefitové poukážky.