VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU - obec TURÁ LÚKA, Bratislava

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU - obec TURÁ LÚKA

Účinkujú: Folklórna skupina K Ý Č E R a ľudová hudba ŠRAMEL z Turej Lúky.

Org.vedúci - Ján Belanský

Umelecký vedúci - Jaroslav Viselka

Vedúci hudby - Vladimír Bukovčan

Posedenie pri ľudovej hudbe a ochutnávke domácich špecialít.