Voci Allegre a Trnavský komorný orchester


Voci Allegre (v tal. radostné hlasy) je spevácky zbor z Trnavy, ktorý vznikol v r. 2013. Jeho členovia sú speváci s bohatými zborové skúsenosti z rôznych iných telies a projektov. Zbor sa venuje prierezovému spektru repertoáru - od starej hudby cez všetky historické obdobia až po súčasných skladateľov, taktiež ľudovým piesňam a populárnej hudbe. V roku 2019 dominujú vokálno-inštrumentálne koncerty: okrem adventného koncertu uviedli spolu s Trnavským komorným orchestrom a B. Kostkom na jar omšu M. Sch. - Trnavského Missa Rosa Mystica. Zbormajstrom je Andrej Rapant.

Trnavský komorný orchester tvoria profesionálni aj amatérski muzikanti z Trnavy a okolia. Ich hlavnou doménou je, že svoju lásku k hudbe vedia skĺbiť a spoločne vytvárať zaujímavé koncerty a projekty. Takto obohacovať voľný čas a kultúrny život v Trnave i v okolí sa telesu darí už vyše 20 rokov. Pod vedením Alžbety Ševečkovej sa orchester špecializuje na interpretáciu komornej hudby. S obľubou interpretuje diela barokových majstrov a na tento účel si dal vyrobiť vlastný spinet. Ďalšou jedinečnosťou orchestra je úcta k hudbe svojho rodáka Mikuláša Schneidera-Trnavského. Tú prejavuje pravidelným uvádzaním jeho sakrálnej aj piesňovej tvorby, ktorú nahral aj na CD nosičoch.

Trnavský komorný orchester sa však nebráni ani iným žánrom či spoluprácam s rôznymi telesami, sólistami alebo umeleckými zložkami. O tom svedčí aj premierovanie diel súčasných autorov, víťazov skladateľskej súťaže ARCO. Táto súťaž je súčasťou festivalu HUDBA NA RADNICI, ktorý každoročne TKO organizuje v Trnave. Aj vďaka tomuto festivalu sa orchestru darí spolupracovať s významnými sólistami a dirigentmi, ktorí ho posúvajú na jeho ceste k profesijnému rastu a úspechu.

Trnavský detský zbor vznikol začiatkom roka 2018. Členskú základňu tvoria deti vo veku 8 - 13 rokov. V repertoári TDZ sa nachádzajú chrámové skladby, ľudové piesne a ich úpravy, ale aj skladby súčasných slovenských autorov či moderné piesne v úpravách pre zbor. Trnavský detský zbor má za sebou vlastný koncert, viacero verejných vystúpení a účinkoval aj na podujatiach mesta Trnava.

Detský Spevácky zbor F. Neriho funguje pri bazilike sv. Mikuláša.

Dirigentkou oboch detských zborov je Zuzana Bezáková.

Andrej Rapant sa narodil a pôsobí v Trnave. Od detstva sa venuje hudbe, študoval hru na gitare a od čias gymnázia sa angažoval v zborovom speve. Účinkoval vo viacerých trnavských a bratislavských telesách. Niekoľko rokov sa podieľal na rôznych domácich i medzinárodných projektoch starej hudby, viackrát ako sólista. Dirigovaniu sa venuje od r. 2003, kedy prevzal spevácky zbor Tirnavia. Spolu s priateľmi založil v r. 2013 spevácky zbor Voci Allegre, ktorý dodnes vedie. Od r. 2018 je dirigentom Robotníckeho spevokolu Bradlan. Príležitostne sa venuje aj aranžovaniu a orchestrálnemu dirigovaniu.