YZOMANDIAS + NIK TENDO + ASTRALKID 22 / Na kameni, Veľké Uherce

YZOMANDIAS + NIK TENDO + ASTRALKID 22 / Na kameni