Zdenka Predná a Oskar Rozsa, Nové Mesto nad Váhom

Zažime spolu komorný koncert
Zdenky Prednej
s doprovodom
Oskara Rózsu.
--------------------
Spomaľme a započúvajme sa do ich tvorby.
Počas večera zaznejú v sále Kultúrneho centra melancholické skladby aj nový repertoár.

Viac : FB TU!

Rezervácie:
info@bluenote.sk alebo na tel.čísle
032/744 00 08 a 0902 608