Mucha Quartet Musica_litera 2018

Projekt musica_litera je cyklus troch komorných hudobno-literárnych večerov, v rámci ktorých budeme prezentovať prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu v netradičnom priestore.

Udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/474435003033256/