Koncerty Banská Bystrica

NAHRAVAM

Kultúrne podujatia na rok: 2019

September

09 20 september

piatok
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
viac info vstupenky
09 26 september
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica
viac info vstupenky
09 27 september
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
viac info vstupenky
09 28 september
Banská Bystrica Robotnícky dom, Banská Bystrica
viac info vstupenky

Október

10 09 október
Banská Bystrica ŠH Dukla (Štiavničky) Banská Bystrica
17€ vstupenky
10 09 október
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica
17€ vstupenky
10 25 október
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica
viac info vstupenky
10 31 október
Banská Bystrica ŠH Štiavničky, Banská Bystrica
viac info vstupenky

November

11 01 november

piatok
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
viac info vstupenky
11 06 november
Banská Bystrica Evanjelický kostol, Banská Bystrica
viac info vstupenky
11 09 november
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica
viac info vstupenky
11 15 november
Banská Bystrica Športová hala Štiavničky, Banská Bystrica
viac info vstupenky
11 17 november
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica
viac info vstupenky
11 22 november
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
viac info vstupenky
11 23 november
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
viac info vstupenky
11 28 november
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
viac info vstupenky

December

12 06 december

piatok
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
viac info vstupenky
12 06 december
Banská Bystrica Evanjelický kostol, Banská Bystrica
viac info vstupenky
12 15 december
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica
viac info vstupenky
12 20 december
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
viac info vstupenky