Koncerty Banská Bystrica

NAHRAVAM

Kultúrne podujatia na rok: 2020

Január

01 31 január

piatok
Banská Bystrica ŠH Štiavničky, Banská Bystrica

Február

02 01 február

sobota
Banská Bystrica ŠH Štiavničky, Banská Bystrica
02 07 február
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica
02 18 február
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica

Marec

03 07 marec
Banská Bystrica Klub 77 BB
03 13 marec
Banská Bystrica Urban Spot (bývalé Kino Hviezda), Banská Bystrica
03 14 marec
Banská Bystrica Aula SZU, Banská Bystrica

Apríl

04 03 apríl
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
04 04 apríl
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
04 04 apríl
Banská Bystrica Robotnícky dom, Banská Bystrica

Máj

05 02 máj
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
05 02 máj
Banská Bystrica MINISTRY of FUN, Banská Bystrica

Júl

07 10 júl
Banská Bystrica Amfiteáter Banská Bystrica