Koncerty Prešov

Kultúrne podujatia na rok: 2020

Apríl

04 18 apríl
Prešov Kino Scala, Prešov
04 24 apríl
Prešov Kino Scala, Prešov
04 24 apríl
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
04 29 apríl
Prešov PKO Čierny orol, Prešov

Máj

05 06 máj
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
05 13 máj
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
05 27 máj
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
05 29 máj
Prešov Kino Scala, Prešov

Júl

07 08 júl
Prešov Klub Stromoradie, Prešov

Október

10 29 október
Prešov Klub Stromoradie, Prešov