Koncerty Prešov

NAHRAVAM

Kultúrne podujatia na rok: 2019

November

11 15 november
Prešov Kino Scala, Prešov
11 24 november

nedeľa
Prešov Stromoradie, Prešov
11 25 november
Prešov PKO Čierny orol, Prešov

December

12 08 december
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
12 14 december
Prešov ŠH Hotelovej akadémie Prešov
15€ vstupenky
12 16 december
Prešov Kino Scala, Prešov
12 19 december
Prešov Kino Scala, Prešov

Kultúrne podujatia na rok: 2020

Január

01 09 január

štvrtok
Prešov Kino Scala, Prešov

Marec

03 06 marec
Prešov Športová hala Hotelovej akadémie, Prešov