Koncerty Prešov

NAHRAVAM

Kultúrne podujatia na rok: 2019

Október

10 02 október
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
10 02 október
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
10 06 október
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
10 09 október
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
10 09 október
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
10 16 október
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
10 16 október
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
10 20 október
Prešov Kino Scala, Prešov
viac info vstupenky
10 23 október
Prešov Stromoradie, Prešov
viac info vstupenky
10 24 október

štvrtok
Prešov Tatran Handball Aréna, Prešov
viac info vstupenky
10 26 október
Prešov Stromoradie, Prešov
viac info vstupenky
10 26 október
Prešov Františkánsky kostol, Prešov
viac info vstupenky
10 30 október

streda
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
10 30 október

streda
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky

November

11 06 november
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
11 11 november
Prešov Kino Scala, Prešov
viac info vstupenky
11 13 november
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
11 25 november
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky

December

12 08 december
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
viac info vstupenky
12 14 december
Prešov ŠH Hotelovej akadémie Prešov
15€ vstupenky
12 16 december
Prešov Kino Scala, Prešov
viac info vstupenky

Kultúrne podujatia na rok: 2020

Marec

03 06 marec
Prešov Športová hala Hotelovej akadémie, Prešov
viac info vstupenky