Koncerty Prešov

Loading...

Kultúrne podujatia na rok: 2020

Júl

07 08 júl
Prešov Klub Stromoradie, Prešov

September

09 05 september
Prešov Kino Scala, Prešov

Október

10 02 október
Prešov Kino Scala, Prešov
10 25 október
Prešov PKO Čierny orol, Prešov
10 27 október
Prešov Kino Scala, Prešov
10 29 október
Prešov Klub Stromoradie, Prešov

November

11 11 november
Prešov Kino Scala, Prešov
11 20 november
Prešov Kino Scala, Prešov

December

12 11 december
Prešov Kino Scala, Prešov